Política de privacitat

Aquest Web és propietat d’Andana Editorial, SL (d’ara en avant, Andana), societat espanyola amb domicili a C/ Arbres, 23 A inscrita en el Registre Mercantil de València, al tom 9033, llibre 6318, foli 20, full V-133885, inscripció 1. Adreça: andana@andana.net Telèfon: 962484392.


L’accés, la reproducció i l’ús dels serveis del Web requereixen l’acceptació prèvia de les Condicions d’Ús vigents en cada moment; Andana es reserva el dret de modificar aquestes Condicions quan ho considere oportú, mitjançant la publicació del nou text al Web. És responsabilitat de l’usuari conéixer les Condicions d’Ús abans d’accedir als productes i serveis del Web; en cas de no estar-hi conforme, per favor, abstín-te d’utilitzar-lo.

Registre

Per a poder accedir a més informació sobre el projecte Andana, és requisit indispensable que et registres per mitjà del formulari habilitat a l’efecte, facilitant-nos com a mínim les dades personals marcades amb un asterisc com a “Camps obligatoris”.
Encara que no siguen obligatòries per al registre, t’aconsellem que ens facilites també la resta de dades que figuren en el formulari, ja que això ens ajudarà a prestar-te un millor servei.


Ets responsable de la veracitat, l’exactitud i l’actualització de la informació facilitada a través del Web; en aquest sentit, queda prohibida la utilització d’identitats falses i la suplantació, de qualsevol forma, de la identitat de tercers (incloent-hi l’ús de les seues dades, contrasenyes o claus). El nom d’usuari, clau o contrasenya que, si és el cas, et facilitem per a l’accés i utilització del Web, l’has de custodiar de forma diligent, responent del seu ús indegut i exonerant Andana de qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de la seua pèrdua o de l’accés il·legítim per part d’un tercer, fins que no ens comuniques aquesta circumstància.

Protecció de dades

Totes les teues dades personals facilitades per al registre, així com les derivades de l’activitat que realitzes com a usuari del Web, seran incorporades a un fitxer automatitzat responsabilitat de Andana, qui prendrà les mesures necessàries per a garantir-ne la seguretat i la confidencialitat, i l’utilitzarà per gestionar el Web i els serveis prestats a través d’aquest.


També queda autoritzada la realització d’accions publicitàries o promocionals i l’enviament d’informació sobre altres productes o serveis, propis o de tercers, fins i tot per correu electrònic o qualsevol altre sistema de comunicació electrònica similar. Les dades seran incorporades a un segon fitxer responsabilitat d’Andana Editorial, amb direcció en C/Arbres, 23 inscrit degudament davant l’AEPD.


Podràs exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació gratuïtament, si es tracta d’un perfil registrat a través de la zona privada d’usuaris del Web i, en qualsevol cas, especialment si ets subscriptor del Butlletí, amb un correu electrònic a andana@andana.net, indicant l’assumpte “DRETS LOPD- Atenció al client”, o bé dirigint-te per escrit a Andana Editorial. Respecte del fitxer d’Andana, els drets esmentats podran ser exercits per escrit enviat a c/ Arbres, 23 indicant en el sobre “DRETS LOPD- Atenció al client”, aportant fotocòpia del DNI o document equivalent i concretant la teva sol·licitud.