Un cas d'èxit
a batxillerat


Via Oberta són manuals de batxillerat per a l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura. El nostre objectiu és que els alumnes aprenguen. Però també que entenguen per què cal aprendre i estudiar Valencià. Una assignatura que, a més d’impartir continguts, ha de formar persones com a membres d’una societat.

Via Oberta

Amb quina metodología?

Via Oberta et proposa una metodologia activa. Com? Amb una galeria molt variada d’activitats que ajuden a adaptar-se en funció de la realitat i les necessitats dels vostres alumnes. A més dels exercicis individuals, hi ha una gran varietat de propostes per a fomentar l’aprenentatge cooperatiu, en parella, en grup i a nivell de tota l’aula. Amb una especial atenció a la preparació de les proves PAU, amb models de proves i amb dossiers dedicats al comentari de text.

Com treballem?

Hem estructurat el llibre en nou apartats que combinen tots els continguts i competències del currículum:

Què en saps?

Proposem activitats de presa de contacte. A fi de millorar el procés d’aprenentatge, presentarem activitats de reflexió i participació, moltes en parella i en grup.

Parlem-ne

Treballarem les competències comunicatives bàsiques, a partir de l’estudi de les propietats textuals i les diferents classes de textos amb produccions orals i escrites (articles periodístics o d’assaig, fragments de contes o novel·les, poesia, teatre).

Temps era temps

La literatura de primer de batxiller abraça des de l’edat mitjana fins al segle XIX i la de segon, fins a l’actualitat. Estudiarem la història de la literatura i llegirem una tria representativa dels nostres textos literaris.

La cuina de l’escriptura

L’estudi de la literatura no es pot limitar a la teoria. Via oberta et proposa un taller de creació literària en cada lliçó, centrat en un gènere literari diferent: crearem poesia, escriurem contes, dramatitzarem textos, prepararem exposicions, etc.

Tarannà

Les actituds davant la llengua són un aspecte fonamental. Estudiarem els continguts relatius a la sociolingüística des d’una vessant més pràctica. Intentarem fer comprendre què són els prejudicis lingüístics, quina és la importància de la diversitat lingüística, etc.

De lletra

L’aprenentatge d’una llengua implica dominar la gramàtica, la morfologia, la sintaxi i la fonètica. Farem un repàs exhaustiu de la normativa amb activitats pràctiques i dinàmiques.

Vols dir?

En aquest apartat aprofundirem sobre la història del lèxic, les classes de diccionaris, les locucions i frases fetes, la creació lèxica o la variació lingüística.

Projecte TIC

Hem d’aprofitar tots els avanços informàtics i tecnològics i incorporar-los a l’aula. En cada lliçó, proposem un projecte TIC, on podreu conéixer i posar en pràctica aplicacions com ara un Padlet de recomanacions lectores, el booktràiler, vídeopoemes, etc.

Autoavaluació

Al final de cada lliçó, presentem una bateria d’activitats per a repassar els continguts estudiats fins al moment.

Model de proves PAU

A fi de practicar el comentari de textos literaris, periodístics i d’assaig, et proposem diferents models de proves PAU.

Guies de lectura

Al llibre de segon trobareu quatre completes guies de lectura dedicades a cadascuna de les quatre lectures preceptives de les proves PAU.

Llibres Via ESO